Sosiaalinen sirkus

Sosiaalisen sirkuksen työpajassa teknisten taitojen oppimista isommassa roolissa on erityisryhmien hyvinvoinnin tukeminen yhteisen ilon ja hauskan tekemisen kautta. Asiakkaana voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajaryhmät, vanhainkodit, erityisluokat, nuorisokodit, kehitysvammaisten yksiköt, päivätoiminta, mielenterveyskuntoutujat, ensi-ja turvakoti. Tavoitteena on tukea osallistujia löytämään itsestään uusia vahvuuksia, herätellä luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta. Sirkusharjoitteiden kautta itsetunto, itsetuntemus, kehonhahmotus-ja hallinta, sosiaaliset taidot, koordinaatio, luottamus, keskittyminen ja pitkäjänteisyys kehittyvät ja vahvistuvat. Viemme sirkustoimintaa myös sinne missä asiakkaat ovat.

© 2020 Sirkuskoulu Kuu Oy

Sara Airola
040-7090225
sara@sirkuskoulukuu.fi

Elina Holopainen
045-1346113
elina@sirkuskoulukuu.fi